Beiratkozás 2019/2020 2019-03-25T13:56:25+00:00
ABC

Tisztelt Szülők!    


Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2019. április 11. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között
 2019. április 12. (péntek) 8:00-19:00 óra között.  

Közlemény az általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról a 2019/2020 tanévre

 Körzethatárok   

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:  

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • TAJ-kártya
 • a szülő személyi igazolványa
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet: 
  • óvodai szakvélemény, (EREDETI PÉLDÁNY) 
  • tankerületi szakértői bizottság szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Beiratkozás KRÉTA szülőknek

Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 

Nyilatkozat a Hit- és erkölcstan oktatásról

Bevett egyházak

Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

Szülői tájékoztató adatkezelésről