Érzékenyítő program 2018-02-05T10:20:59+00:00

A csönd birodalmában

Érzékenyítő foglalkozás a 4. évfolyamon

Iskolánk érzékenyítő programja keretében ősszel már negyedszer látogatott el a negyedik osztályosokhoz Orbán Evelin siket animátor, ez alkalommal magával hozta Rátonyi Viktória nagyothalló animátort is.

Vendégeink közösen vezették mindhárom osztálynak a foglalkozásokat, melyek a siketek világáról, a nagyothallók életéről, mindennapi nehézségeikről, és a hozzájuk való helyes viszonyulásról szóltak. Az animátorok célja az empatikus, befogadó szemlélet közvetítése a gyerekek felé; bemutattak kétféle hallókészüléket is, valamint rengeteg képi anyaggal is készültek az órára. Nagy örömükre a negyedikesek lelkesek, érdeklődőek voltak. A foglalkozásokat izgalmas és érdekes interaktív, fejlesztő játékokkal zárták: szájról olvasással és jeleléssel próbálhattak kommunikálni a gyerekek.

Eke Dóra és Szakály Zsófia  4. a osztályos tanulók is részt vettek az érzékenyítő foglalkozáson, rövid írásukban beszámolnak arról, nekik mit jelentett ez a különleges óra.

Egy szép novemberi napra ébredtünk. Mindenki nagyon várta ezt az iskolai eseményt, ugyanis ezen a napon különleges vendégeink érkeztek.

Két hallássérült ember jött hozzánk, az egyikük nagyothalló, a másikuk siket volt. Ezeken az embereken sok minden érdekes dolgot figyeltünk meg. Például azt is észrevettük, hogy nagyon érdekesen kommunikálnak. Egymásnak mutogatnak, közben kitűnően artikulálnak. Ezt a különös mutogatást jelbeszédnek hívják. Ebből a nyelvből pár szót mi is megtanultunk: iskola, cica, menni, taps, beszéd. Játékokkal is megpróbáltak bevonni  bennünket ebbe az életmódba. Az első játékban egy percig csöndben kellett lenni, és meg kellett figyelni, hogy milyen zajokat hallunk magunk körül, majd elmondtuk, hogy mit hallottunk. Az óra végére maradt egy másik játék, mégpedig az, hogy hang nélkül kellett elmondani egy mondatot két tanulónak, és a többieknek pedig ki kellett találnia azt.

Az óra végén két lapot is kaptunk vendégeinktől, amelyek neve audiogram. Nagyon érdekes volt számunkra ez az óra, mert megtapasztalhattuk, hogy hogyan él és kommunikál egy siket és egy nagyhalló ember.

Bőhmné Cséka Bernadett

ÚT EGYMÁSHOZ

Érzékenyítő program a  7. évfolyamon

Nemrégiben -az országban egyedülálló módon- a Győr LEO Klub tagjai kortárs segítő képzésen vettek részt. A programot Árnics Katalin gyógypedagógus vezetésével az Autizmus Koordinációs Iroda szakemberei tartották az ifjúsági szervezet tagjai számára. A képzés során megszerzett tudás segítségével Győr város és környékének általános iskolái számára tudnak segíteni a középiskolások. Háromórás foglalkozások keretében igyekeznek megértetni az autizmus lényegét a fiatalabb társaikkal.

November és december hónapban iskolánkba látogatott el a szervezet elnöke Marton Nikolett és alelnöke Katavics Anna Rebeka. A Kazinczy-gimnázium 11. évfolyamos tanulói a 7.a és c. osztályokban tartottak foglalkozásokat az autizmusról. A lányok, Niki és Bekka interaktív, játékos feladatok segítségével vázolták fel az autizmussal kapcsolatos tudnivalókat, s érzékeltették annak lényegét. Beszéltek arról, hogy miben mások az autizmussal érő emberek.
A kölcseys diákok a program során megtanulták, hogy el kell fogadni a különleges embereket, továbbá fontos, hogy segítsük őket nehézségeik megoldásában.
A programon részt vett Lukács Adél 7.a osztályos tanuló is, a következő rövid írásban beszámol arról, számára mit jelentettek az érzékenyítő foglalkozások:
December közepén egy háromórás programon vehettünk részt, az órákat egy 16 éves gimnazista lány, Niki tartotta.
Az első óránk játékosan telt, önismereti feladatokat kaptunk. A második foglalkozáson is volt egy kis játék, de ekkor már komolyabban rátértünk az autizmusra. Érdekes videókat néztünk az autizmusról. Az egyik filmben megismerhettünk egy kislányt, aki autizmussal élő gyermek. Elmondta véleményét a saját nehézségeiről, s arról, hogy ő hogyan látja a világot. Megtudtuk, hogy míg mi egész képekben, ő kisebb részletekben érzékeli a körülötte lévő dolgokat. Arról is szó volt, hogy az autizmussal élő emberek nehezen tudják leolvasni a másik ember arcáról az érzelmeket. A harmadik órán arról beszélgettünk, hogyan tudunk segíteni autizmussal élő embertársainknak. Nem szabad szarkasztikusan beszélni hozzájuk, mindig kedvesen, nyugodtan kell hozzájuk szólni.
Megtanultuk a foglalkozáson, hogy nem nekik kell hozzánk alkalmazkodniuk, hanem nekünk kell feléjük türelemmel, megértéssel és szeretettel fordulni.

Frühwirt Ildikó
tanárnő

SEGÍTENI JÓ!

Érzékenyítő program a Kölcseyben

Megtapasztalni a fogyatékosságot – ez volt a fő célkitűzése az iskolánkban március elején megrendezett érzékenyítő napnak. A programon az ötödik osztályos tanulók a látássérült emberek világával találkozhattak a Patrónus Lions Club Győr önkéntesei segítségével.

A komplex érzékenyítő program keretében több mint százhúsz gyermek ismerkedett meg a vakok és gyengén látók élethelyzeteivel, támogatásuk lehetőségeivel, módjaival.A résztvevők kipróbálhatták, milyen látás nélkül, a többi érzékszervre támaszkodva létezni. A gyermekek bekötött szemmel hétköznapi szituációkat gyakorolhattak, szimulációs szemüvegeken keresztül megtapasztalhattak néhány szembetegséget. Megtanulták a kapcsolatfelvétel, a párbeszédindítás helyes módját látó és nem látó emberek között. Az diákok szimulációs pályán átélhették a vakon közlekedés nehézségeit, megismerték a látássérült ember vezetésének helyes módját.

A tapasztalat útján történő tanulás, a saját élmény megszerzése által a gyermekek megtanulták, hogy látássérülten is lehet teljes életet élni, továbbá azt, hogy a környezete iránt érzékeny, segíteni kész és képes ember a közösség javát szolgálja.

Frühwirth Ildikó
szervező tanár