Hagyományaink 2017-03-18T11:50:47+00:00

Hagyományaink

Névadónkhoz fűződő hagyományok 

 • Kölcsey-hét (a magyar kultúra napjának hete)
 • koszorúzás a Kölcsey-szobornál
 • kiállítás a tanulók és a pedagógusok munkáiból
 • iskolaújság megjelentetése
 • évfordulókhoz kötődő kiadványok megjelentetése
 • Szülővárosom Győr – helytörténeti és városismereti vetélkedő 7. osztályosoknak
 • Ezüst toll – városi helyesírási verseny 8. osztályosoknak
 • Rendületlenül! – hazafias versek szavalóversenye 7. osztályosoknak
 • Olvasni jó! – városi irodalmi vetélkedő alsó tagozatosoknak
 • népdaléneklési városi verseny alsó tagozatosoknak
 • iskolai versenyek, vetélkedők
 • házi pályázatok
 • Kölcsey-emléktúra kétévente névadónk szülőföldjére

Az iskolahasználók hagyományai

 A tanulók számára: 

 • évnyitó ünnepély az alsó tagozatosoknak az elsősök köszöntésével
 • 8. osztályosok ballagása
 • évzáró ünnepség
 • a Kölcsey-plakettek átadása az évzáró ünnepélyen
 • ünnepek osztálykeretben (mikulás, karácsony, farsang, anyák napja, gyermeknap)
 • állandó kiállítás a tanulói munkákból
 • évente egyszer az óvodások fogadása
 • Nyelvekkel Európában – nyelvi hét
 • Mesetarisznya – mesemondó verseny 5. osztályosoknak
 • irodalmi vetélkedő 6. osztályosoknak
 • az évfolyam legjobb történésze – tanulmányi verseny 8. osztályosoknak
 • nyári táborok, sítábor
 • tematikus kirándulások kétévente
 • évente kétszer papírgyűjtés
 • iskolarádió

 A dolgozók számára: 

 • az új munkatársak köszöntése
 • közös kirándulás
 • nyugdíjba vonulók búcsúztatása
 • évente kétszer fehér asztal rendezvény, decemberben nyugdíjas-találkozóval
 • névnapok

 A szülők számára: 

 • nyílt nap évente egyszer
 • a leendő elsősök szüleinek bemutatkozó értekezlet és nyílt nap
 • a beírt elsősök szüleinek összevont szülői értekezlet
 • szülői értekezlet évente háromszor
 • fogadóórák
 • ünnepélyeken való részvétel
 • szülők-pedagógusok bálja
 • a szülők bevonása a diákönkormányzat rendezvényeibe

Egyéb hagyományok 

 • testvériskolai kapcsolat a nagymegyeri (Szlovákia) Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolával
 • kismegyeri telephelyünk tanulóinak részvétele a részönkormányzat által szervezett rendezvényeken
 • a telephely tanulóinak bekapcsolódása a központi iskola alsós programjaiba
 • Kismegyeren az Emlékkő megkoszorúzása a Kölcsey-héten
 • szülők-pedagógusok bálja
 • a szülők bevonása a diákönkormányzat rendezvényeibe