Helyzetkép 2019-09-11T12:11:27+00:00

Integrált nevelés, oktatás a Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskolában

a 2019/20-as tanévben

 

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátását intézményünk saját gyógypedagógusaival és fejlesztő pedagógusaival, ill. -2 fő sajátos nevelési igényű tanuló esetében- utazó gyógypedagógusokkal valósítjuk meg.

Minden sajátos nevelési igényű  és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló számára egyéni fejlesztési tervet készít el háromhavonta a gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus. A tanulók egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozásait, fejlesztő óráit az év elején kialakított órarend alapján tartjuk. A fejlesztés kiscsoportos formában történik. Az adminisztrációt elektronikus formában készítjük el.

 

  alsó tagozat felső tagozat
BTM-N: 45fő anyaiskola: 12fő  

26 fő

telephely: 7fő
SNI: 42+1fő magántanuló anyaiskola: 11fő  

21+1fő

telephely: 10fő

 

Frühwirth Ildikó

innovátor-fejlesztő mesterpedagógus

Győr, 2019.szeptember 2.