Helyzetkép 2018-01-12T11:13:27+00:00

 A 2017/18-es tanévben megvalósuló  integrált nevelés, oktatás  

a Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskolában

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók  ellátását intézményünk saját gyógypedagógusaival (3 fő) és fejlesztő pedagógusaival (4 fő), ill. 2 fő sajátos nevelési igényű tanuló esetében utazó gyógypedagógusokkal valósítjuk meg.

Minden sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló számára egyéni fejlesztési tervet készít el három havonta a gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus. A tanulók egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozásait, fejlesztő óráit az év elején kialakított órarend alapján tartjuk. A fejlesztés kiscsoportos formában történik. A tanulók foglalkoztatását, a foglalkozások anyagát, témáját tanulónként egyéni fejlődési lapokon dokumentálja a gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus. Az adminisztrációt elektronikus formában készítjük el.

2017. október 1-jén

sajátos nevelési igényű tanuló  összesen 46+2 fő, ebből

 • az „anyaintézményben”
  • alsó tagozaton 6 fő
  • felső tagozaton 26 fő
 • a kismegyeri telephelyen 14+2 fő.

 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló összesen 56 fő, ebből

 • az „anyaintézményben”
  • alsó tagozaton 17 fő
  • felső tagozaton 34 fő
 • a kismegyeri telephelyen 5 fő.

 

Frühwirth Ildikó
innovátor-fejlesztő mesterpedagógus

Győr, 2017. október 1.