KÖL-DÖK 2017-09-19T10:21:20+00:00

A DÖK munkaterve a 2017/18-es tanévben

A DÖK alapfeladata, hogy tagjait megtanítsa:

A DÖK alapfeladata, hogy tagjait megtanítsa:

 • az érdekképviseletre, jogaik és kötelességeik figyelembe vételével, azokkal összhangban;
 • a közéleti feladatok ellátására: maguk döntsenek működésükről, szervezeti kereteikről, vezetőségükről;
 • javaslat és véleménynyilvánítási lehetőségről a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Iskolánkban a diákönkormányzat a DÖK SZMSZ ismeretében, DÖK segítő tanár segítségével tevékenykedik. A DÖK éves munkatervének összeállításakor figyelembe veszi és feladatai közé beépíti a tanév kiemelt feladatait, amelyek a következők:

 • a jogszabályi változások beépítése a napi gyakorlatba,
 • toleranciára és demokráciára nevelés,
 • mindennapos testmozgás; a tanári példamutatást is beleértve,
 • intézményi és partneri elégedettségmérés
 • a művészeti nevelés erősítése,
 • környezettudatos magatartás erősítése, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre

A jogszabályi változások beépítése a napi gyakorlatba:

 • Házirend
 • SZMSZ
 • Pedagógiai Program

Iskolai életünket szabályozó belső dokumentumaink tartalmi megismerése, a változásainak tudatosítása egyik legfontosabb feladatunk.

Toleranciára és demokráciára nevelés:

 • Egymás kölcsönös elfogadása, tiszteletben tartása a közösségi lét alapfeltétele. A diákönkormányzat tagjai ebben járjanak élen.
 • Problémák esetén forduljanak az osztálytitkárokhoz és osztályfőnökeikhez bizalommal.

Mindennapos testmozgás, a tanári példamutatást is beleértve:

 • Diákjainknak testnevelés órákon, iskolai sportcsoportokban, sportversenyeken és intézményen kívüli programokon van lehetősége mindennapos testmozgásra iskolánkban.
 • A sportcsarnok építését támogatjuk, és javasoljuk a mielőbbi megépítését.
 • Jó példát mutatnak az egyénileg vagy csoportosan sportoló kollégák az élethosszig tartó önképzés területén is.

Közéleti szereplésre való nevelés:

 • A DÖK választott vezetői irányíthatják az intézményben folyó DÖK tevékenységeket
 • Diákközgyűlésünk megfelelő keretet biztosít az éves diák-önkormányzati munka bemutatására, a közszereplés gyakorlására.
 • A rendezvényeken szerzett tapasztalatok fejlesztik tanulóink ismereteit, nemzeti identitásuk erősödését.

Környezettudatos magatartás erősítése, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre:

 • A szelektív hulladékgyűjtés napi gyakorlattá válása minden osztályunk feladata. Az elmúlt év tapasztalatai alapján a hulladékgyűjtést még körültekintőbben, a gazdasági, fenntartó szervezettel egyeztetve kell megvalósítani.
 • Szoros együttműködés az iskola ÖKO csapatával

Dök-elnök: Dub Dorina 8.B

Helyettes: Sári Anna 7.B

Osztálytitkárok:

OSZTÁLY VEZETŐ HELYETTES
5.A Holbok Réka Rebenek Simon
5.B Mihály Panna Pongrácz Petra
5.C Németh Dzsesszika Nagy Luca
5.D Papp Kira Dittrich Marcell
6.A Kiss Diána Eliza Györe Barnabás
6.B Kelemen Dorka Poós Benedek
6.C Kerekes Noémi Kovács Lea
6.D Galgán Ádám Gombás Benjamin
7.A Erdősi Márk Buza Viktor
7.B Sári Anna Sághegyi Cintia
7.C Badacsonyi Bálint Müller Benedek
7.D Kuczi Dorina Bognár Réka
8.A Papp Bálint Kassai Balázs
8.B Dub Dorina Nagy Szabolcs
8.C Burkali Lili Bárány Laura

DÖK - Ütemterv

 

 Nézd meg a DÖK egész éves ütemtervét

és programjait!

Megnézem!