Ökoiskola 2019-01-04T13:09:20+00:00

Ökoiskola

“Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem ehető.”

/Indián mondás/

Ma már a természettel, a környezettel való kapcsolat újraértelmezésére van szükség. A környezeti nevelés a hétköznapi életvitel megváltoztatására irányul.

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet tanulóink környezettudatos nevelésére, ezért is nyerte el az intézmény az Örökös ökoiskola címet.

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák azzal, hogy a jövő generációinak nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Az ökoiskola szó jelzi egy közoktatási intézmény nevelési minőségét, értékrendjét, tartalmát.

Azon iskolák legmagasabb szintű állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának értékeit.

hóvirág
sirályok

A célunk az, hogy tanulóink váljanak érzékennyé a közvetlen környezetünk megóvására, személyes felelősséget érezzenek iránta, és kapcsolódjanak be értékeink megőrzésébe. Az oktató-nevelő munkánk során arra törekszünk, hogy az általunk átadott ismeretek összhangba kerüljenek a környezet felé irányuló magatartásukkal mind egyéni, mind közösségi szinten.

Egyfajta környezeti kulturáltságot szeretnénk kialakítani tanítványainkban, hogy felnőtté válásukkor életformájukkal cselekvő részesei legyenek Földünk megóvásának.

Dávidházy Zsuzsanna

ökoiskola vezető    

Ökoiskola programok

Ökofelelősök

5.a  Ortó Botond, Fazekas Flóra
5.b  Konarik Adél, Keczkó Tímea
5.c  Lakics Eszter, Varga Áron

6.a  Földes Bence, Rebenek Simon
6.b  Böjte Bence, Váradi Zalán
6.c  Déri Virág, Széles-Hlagyvik Jázmin
6.d  Bertók Barnabás, Vígh Anna

7.a  Milus Gergő, Konyári Zalán
7.b  Szűcs Lia, Takács Izabella
7.c  Szabó Benedek, Hidas Gergő
7.d  Csigó Gergő, Kelemen Barbara

8.a  Buza Viktor, Majoros Roland
8.b  Szabó Brigitta, Sziffer Alexandra
8.c  Badacsonyi Bálint Bence, Tankovits Máté
8.d  Benkő Barnabás, Papp Bátor