Ökoiskola 2017-09-19T09:54:49+00:00

Ökoiskola

“Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem ehető.”

/Indián mondás/

Ma már a természettel, a környezettel való kapcsolat újraértelmezésére van szükség. A környezeti nevelés a hétköznapi életvitel megváltoztatására irányul.

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet tanulóink környezettudatos nevelésére, ezért is nyerte el az intézmény az Örökös ökoiskola címet.

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák azzal, hogy a jövő generációinak nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Az ökoiskola szó jelzi egy közoktatási intézmény nevelési minőségét, értékrendjét, tartalmát.

Azon iskolák legmagasabb szintű állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának értékeit.

hóvirág
sirályok

A célunk az, hogy tanulóink váljanak érzékennyé a közvetlen környezetünk megóvására, személyes felelősséget érezzenek iránta, és kapcsolódjanak be értékeink megőrzésébe. Az oktató-nevelő munkánk során arra törekszünk, hogy az általunk átadott ismeretek összhangba kerüljenek a környezet felé irányuló magatartásukkal mind egyéni, mind közösségi szinten.

Egyfajta környezeti kulturáltságot szeretnénk kialakítani tanítványainkban, hogy felnőtté válásukkor életformájukkal cselekvő részesei legyenek Földünk megóvásának.

Dávidházy Zsuzsanna

ökoiskola vezető    

Ökoiskola programok

Európai autómentes nap: 09.22.

Felső:
Európai autómentes nap megünneplése
Energiajárat beindítása a 6. évfolyam segítségével
Ekohíradó elindítása az iskolarádióban
Ökofelelősök választása osztályonként
Öko munkacsoport felállítása

ALSÓ:
Európai autómentes nap megünneplése
Az iskola előkertjének gondozása
Ökohíradó elindítása az iskolarádióban
Öko munkacsoport felállítása

Felelősök: Dávidházy  Zsuszanna, 6.-os osztályfőnökök, ökoszakkör

Földünkért világnap: 10.19.

Felső:
Szelektív hulladékgyűjtés: papírgyűjtés
Szekrény tisztasági verseny meghírdetése

Alsó:
Szelektív hulladékgyűjtés: papírgyűjtés
Madáretetés megszervezése

Felelősök: Mujzer Richárd, Dávidházy Zsuzsanna, Németh Andrea, Törökné Baranyai Judit (4.a)

Felső:
Zöldség és gyümölcsnap: hozott zöldség, gyümölcs feldolgozása, kiosztása
Kompozíció készítése gyümölcsökből
Ökofaliújság frissítése

Alsó:
Gyümölcsnap: hozott gyümölcsök feldolgozása, kiosztása
Barkácsolás természetes anyagokból

Felelősök: Dávidházy Zsuzsanna, Németh Éva, Törökné Baranyai Judit

Nemzetközi hegynap: 12.11.

Felső:
Az iskolai újságba cikkek írása

Alsó:
Az iskolai újságba cikkek írása

Felelősök: Dávidházy Zsuzsanna, Dubiné Molnár Éva, Nógrádiné Farkas Mónika

A béke világnapja: 01.01.

Felső:
Szelektív hulladékgyűjtés: elemgyűjtés

Alsó:
Szelektív hulladékgyűjtés: elemgyűjtés

Felelősök: Jámbor László, Dávidházy Zsuzsanna

Vizes élőhelyek világnapja: 02.02

Felső:
Sítúra Ausztriában
Tisztasági verseny részeredmény hírdetése és folytatása

Felelősök: Dávidházy Zsuzsanna, Rebák Sándor, Kálmán Tibor, Weisz Rebeka

Energiatakarékossági világnap: 03.06.

Víz világnapja: 03.22.

Felső:
Megemlékezés a Víz világnapjáról az iskolarádión keresztül

Alsó:
Az iskola előkertjének rendbetétele

Felelősök:Dávidházy Zsuzsanna, ökoszakkör

A Föld napja: 04.22.

Felső:
A környezettudatosság hete

Környezetvédelmi téma megjelenése minden évfolyamon, minden osztályban a hét folyamán egy szabadon választott órán.

Projekt nap (április 25)

Megemlékezés a Föld napjáról az iskolarádión keresztül

Alsó:
A környezettudatosság hete

Környezetvédelmi téma megjelenése minden évfolyamon, minden osztályban a hét folyamán egy szabadon választott órán.

Projekt nap (április 25)

Felelősök: Dávidházy Zsuzsanna, Bertha Eszter, szaktanárok, Dubiné Molnár Éva

Madarak, fák napja:  05.10.

Felső:
Kiállítás a projekt héten készült alkotásokból, témákból, fényképekből

Biciklitúra az ökofelelősöknek a DÖK-kel karöltve

Alsó:
Kiállítás a projekt héten készült alkotásokból, témákból, fényképekből

Megemlékezés a Madarak, fák napjáról az iskolarádión keresztül

Felelősök: Dávidházy Zsuzsanna,Erlicz Ibolya és Takács Zsoltné (4.b, 4.c) Mujzer Richárd

Környezetvédelmi világnap: 06.05.

Felső:
Témahét: külön forgatókönyv szerint

Diáknap

Az energiajárat és a szekrény tisztasági verseny eredményhírdetése

Alsó:

Diáknap

Felelősök:Dávidházy Zsuzsanna, Németh Éva, Rebák Sándor, Németh Andrea, Mujzer Richárd

Ökofelelősök

5.a      Boros Áron, Nagy Benedek
5.b      Böjte Bence, Mészáros Nóra
5.c      Déri Virág, Széles-Hlagyvik Jázmin
5.d      Maráczi-Gősi Mira, Orczifalvi Cintia

6.a      Milus Gergő, Gonda Bendegúz
6.b      Kovács Barbara, Vanhall Linett
6.c      Mészáros Dániel, Nagy Benedek
6.d      Csigó Gergő, Kelemen Barbara

7.a      Kocsis Bernadett, Hettinger Petra
7.b      Uzsák Ádám, Fekete Márton
7.c      Szemes Liza, Berecz Bíborka
7.d      Kovács Kornél, Menczel Mátyás

8.a      Balogh Szonja, Gombás Nikolett
8.b      Dub Laura, Kis Dorina
8.c      Kocsis Hunor, Jónás Benedek